นัดถัดไป:

กอร์ มาเฮีย เอฟซี (N) 13 ก.ค. 2017 00:00 , Pre-Season Friendly

05 วัน 07 ชั่วโมง 41 นาที 57 วินาที

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สรุปส่วนสำคัญบางข้อของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติ่ม กรุณาอ่านข้อมูลเต็มได้ที่นี่

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

1.1) เพื่อจัดส่งสินค้าและการบริการตามที่ท่านร้องขอ ทางเราต้องบันทึก จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ บทสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล และการสื่อสารทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดด้วย

1.2 ทางเราจำเป็นต้องบันทึกชื่อ ที่อยู่ อีเมล วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรายละเอียดของบัตรเครดิตหรือเดบิตของท่าน นอกจากนั้น เราต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับความไร้สมรรถภาพและสุขภาพของท่านในเวลานั้น เพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการเตรียมความปลอดภัยในสนามเมื่อท่านได้จองบัตรกับเรา

1.3) ทางเราสามารถมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านได้ให้ไว้กับองค์กรอื่นๆ อาทิ บรรดาหุ้นส่วนทางการค้าของสโมสรเรา เป็นต้น

1.4). เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ ทั้งรายละเอียดและข้อมูลต่างๆของท่าน จะถูกเก็บไว้ในเทคโนคุกกี้ เพื่อทางเราจะจดจำท่าน จัด ตอบสนองความต้องการ และเสนอข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับท่านได้ กรุณาอ่าน หน้าเพจคุกกี้ของเราที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับประเภทคุกกี้ที่เราใช้ รวมถึงความยินยอมมอบอำนาจในการใช้

1.5)  เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านตราบที่ท่านได้ทำธุรกรรมร่วมกับเราและเมื่อสิ้นสุดลง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้จนถึงอายุที่กำหนดก่อนจะถูกลบและทำลายทิ้งในเวลาต่อมา

การใช้เว็บไซต์และให้ข้อมูลกับเรานั้น ท่านต้องให้คำยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวแก่ทางเราและผู้สนับสนุนตามข้อตกลงที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายนี้
ทางเรายังมีนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็กและเยาวชน โดยจะใช้ร่วมกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถดูรายละเอียดในส่วนนี้ได้ที่ Privacy Policy Section 7

2. การใช้ข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

2.1) เพื่อสร้างข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยตอบสนองความชอบในการท่องเว็บส่วนตัวเมื่อท่านได้ใช้เว็บไซต์เอฟเวอร์ตัน
2.2) เพื่อดำเนินการและจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่ท่านต้องการ
2.3) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลทั่วไป
2.4) เพื่อการวิจัยด้านการตลาด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
2.5) เพื่อติดตามกิจกรรมของเว็บไซต์เรา
2.6) เพื่อป้องกันความปลอดภัย
2.7) เพื่อมั่นใจในสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งทีมงานและลูกค้าเรา
เราจะไม่จำหน่าย เช่า หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้นในกรณีเพื่อช่วยให้ความประสงค์ของท่านเสร็จสมบูรณ์  (ตัวอย่างเช่น ดำเนินการข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น)
เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการชำระเงินของท่านเสร็จสมบูรณ์ ทางเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลการชำระเงินของท่านกับผู้ดำเนินการจ่ายเงินของเรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ Privacy Policy Section 6

3. ตัวเลือกในการให้ข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิเลือกทำรายการดังต่อไปนี้

3.1) ตรวจสอบ ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวของท่านในหน้าเพจข้อมูลส่วนตัว
3.2) เลือกรับหรือปฏิเสธข้อมูลจากเราหรือหุ้นส่วนบุคคลที่สามของเราได้หลายทาง ทั้งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ ข้อความ วีดีโอ ข้อความภาพ แฟกซ์ หรือ อีเมล์
3.3) เลือกรับหรือปฏิเสธการติดต่อหรือรับข้อมูลจากเราหรือหุ้นส่วนทางการค้าของเรา
3.4) สามารถแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูลในเว็บไซต์เอฟเวอร์ตัน โดยรวมถึง ห้องสนทนา ฟอรั่มสนทนา กระดานสนทนา กลุ่มข่าวต่างๆเป็นต้น
3.5) ขอสำเนาข้อมูลของท่านเองกับทางเรา โดยมีค่าธรรมเนียม £10.00
3.6) แจ้งให้มีการปรับปรุงข้อมูลที่ผิดพลาด
3.7) สั่งปิดบัญชีของท่าน

4.ข้อผูกพันธ์ของท่านกับผู้ใช้รายอื่น

4.1)  ห้ามเข้าเว็บไซต์เอฟเวอร์ตันโดยแฝงจุดประสงค์สแปม หรือ ทำอันตรายผู้ใช้บริการคนอื่นๆ (รวมถึงทีมงาน) หรือกระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขที่กล่าวไว้ในนโยบายเว็บไซต์เรา

5. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

5.1) โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆที่ท่านได้เลือกเปิดเผยในห้องสนทนา ฟอรั่ม กระดานสนทนา และกลุ่มข่าวของเรา เป็นข้อมูลสาธารณะ  ท่านควรคิดใคร่ครวญอย่างรอบคอบก่อนเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่าน  โดยทางสโมสรฟุตบอล เอฟเวอร์ตันจะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
5.2) นโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆใช้ได้กับเว็บไซต์สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันเท่านั้น ไม่รวมเว็บไซต์ของหุ้นส่วนอื่นๆ ที่เป็นหุ้นส่วนทางการค้า โฆษณา และลิงค์เนื้อหาอื่นๆที่เชื่อมกับเว็บไซต์นี้  โดยท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์อย่างละเอียด
5.3) เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์เรา  เรามีสิทธิให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของท่านแก่ผู้ที่ดำเนินการติดต่อธุระดังกล่าว
5.4) ทางเราสามารถตรวจสอบหรือบันทึกการพูดคุยทางโทรศัพท์และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยในสาธารณะและป้องกันการเกิดอาชญากรร
5.5) หากจำเป็นต้องโอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านนอกพื้นที่สหภาพยุโรป เราจะพิจารณาถคงความเหมาะสมเพื่อแน่ใจว่าข้อมูลของท่านไม่รั่วไหลสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
5.6) สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันและธุรกิจในเครือ ปฎิบัติตามข้อผูกมัดของการป้องกันข้อมูลและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวม มาตราการปกป้องข้อมูล ปี1998 และข้อบังคับในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2003
5.7) สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตันได้ลงทะเบียนผู้ควบคุมข้อมูลในสหราชอาณาจักร หมายเลขที่จดทะเบียน คือ Everton Football Club Company Z5476849, Everton in the Community Z2285226 and Everton FC Development Associates Z1667225
5.8) เพื่อรักษามาตราฐานระดับสูงของเรา นโยบายและมาตราการต่างๆนั้นจะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจมีการปรับปรุงความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านเว็บไซต์เอฟเวอร์ตันทั้งหมด โดยนโยบายนี้ แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 28/08/2012

6. ความปลอดภัย 

6.1) เราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างเต็มที่สอดคล้องกับข้อบังคับทางกฏหมายในเรื่อง
มาตราฐานและเทคโนโลยีในบริษัท
6.2)  อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่อินเตอร์เนตมีความไม่ปลอดภัยอย่างเต็มที่ เราไม่สามารถวางใจหรือรับประกันด้านความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ท่านได้ส่งให้เรารวมถึงไม่รับประกันว่าข้อมูลนั้นๆจะปลอดภัยจากการเข้าถึง คัดลอก เปิดเผย ปรับเปลี่ยน หรือทำลายด้วยการฝ่าฝืนการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิคหรือการจัดการของเรา
6.3) ท่านต้องดูแลในส่วนของรหัสลับรวมถึงข้อมูลบัญชี ของท่านและการเข้าถึงประวัติของท่านตลอดเวลา

7.วิธีการติดต่อเรา

กรุณาติดต่อเราจากรายละเอียดด้านล่างหากท่านต้องการทราบรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

Data Manager
Everton Football Club
Goodison Park
Liverpool L4 4EL
Tel: 0871 663 1878*
Email: CRM@evertonfc.com